Ekonomika ČR v podmínkách integrace EU

přednáší prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Termín: 26.11. 2013, 12:30
Místo: E115, Ekonomická fakulta


© 2019 VŠB-TU Ostrava