Ekonomické aspekty uplatňování nároků v insolvenčním řízení.

Přednášející JUDr. Zdeněk Krčmář soudce Nejvyššího soudu v Brně, specialista na konkursní a vyrovnací řízení, předseda senátu občansko-právního kolegia.

Termín: 10. dubna 2014, 14:15
Místo: EkF, C343


Záznam přednášky

Prezentace


© 2019 VŠB-TU Ostrava