Priority nové Evropské komise / Energetika – horké téma evropské politiky

Série přednášek Katedry evropské integrace přináší další 2 přednášky.

© 2019 VŠB-TU Ostrava