Prezentace studijních oborů pro 1. ročník bakalářského studia

Termín: 14. března 2016
Místo: kino Vesmír, VŠB-TU Ostrava


Záznam přímého přenosu


© 2019 VŠB-TU Ostrava