Non-traditional Cement and Concrete

Datum konání: 24. 6. 2020 - 26. 6. 2020
Místo konání: Hotel Continental, Brno
Konference zaměřená na výměnu zkušeností z oblasti výzkumu, přípravy, testování a použití netradičního betonu

Udržitelný rozvoj betonových konstrukcí, stejně jako nové, netradiční aplikace betonu, vyžadují i nové netradiční betony. Již sedmý ročník konference "Non-traditional Cement and Concrete" (NTCC), která se koná s periodou co tři roky v Brně, bude další příležitostí výměny informací mezi předními odborníky z různých oblastí betonu a betonových konstrukcí. Zvláště hojná bývá účast odborníků zabývajících se alkalicky aktivovanými materiály. Ovšem konference NTCC nejsou zaměřeny pouze na netradiční betony z hlediska jejich složení, ale i na netradiční zkoušky, netradiční přístupy k betonu nebo na netradiční aplikace betonů. To vystihuje i logo konference. Drak symbolizuje Brno a vlastně i netradiční použití stavebního materiálu (podle pověsti byl Brněnský drak zahuben pomocí nehašeného vápna). Drak leží na hranolu, který je samozřejmě vyroben z netradičního betonu a opatřen zářezem a je připraven k přece jen stále ještě netradiční zkoušce lomových vlastností.

Všechny vybrané práce budou publikovány v periodiku, zařazeném v databázi Scopus.

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.


© 2020 VŠB-TU Ostrava