Změna licenčních serverů

V měsíci srpnu proběhne výměna dvou nejstarších licenčních serverů - LICENSER.VSB.CZ a CVTSERV2.VSB.CZ za nové licenční servery LICENCE1203.VSB a LICENCE1204.VSB.CZ Důvodem je přechod na 64bit architekturu, neboť aktuální verze programů ji striktně vyžadují.

Nové licenční servery:

Původní Nový
LICENSER.VSB.CZ = LICENCE1203.VSB.CZ
CVTSERV2.VSB.CZ = LICENCE1204.VSB.CZ

Server LICENSER.VSB.CZ je licenčním serverem pro tyto programy:

- DIALIC ECOGNITION
- ESI GROUP PAMSTAMP
- MAPLE 15
- MATLAB VaV (Věda a výzkum)
- MINITAB 17
- SIMUFACT

Ostatní programy byly v minulosti zastaveny (licence vypršela) nebo byly přemigrovány na jiný licenční server.

Server CVTSERV2.VSB.CZ je licenčním serverem pro tyto programy:

- MATLAB ClassKit

Ostatní programy byly v minulosti zastaveny (licence vypršela) nebo byly přemigrovány na jiný licenční server.

Co je nutné udělat:

V nastavení jednotlivých programů, je nutné zajistit přístup na nový licenční server. Licenční servery jednotlivých produktů, budou dostupné pod níže uvedenými doménovými jmény. Pro uvedené aplikace, bude název uveden v tomto formátu:

LIC-PAMSTAMP.VSB.CZ
LIC-MAPLE.VSB.CZ
LIC-MATLABVAV.VSB.CZ
LIC-MATLABCLASS.VSB.CZ
LIC-MINITAB.VSB.CZ
LIC-SIMUFACT.VSB.CZ

Uživatelsky bude stačit změnit dosavadní název, v některých případech bude třeba přepsat IP adresu.
U Matlabu si prosím zažádejte o nový .DAT licenční soubor.


Termín změny:

Ke změně serverů dojde v pátek 19.8.2016.
Od tohoto dne začnou platit výše uvedené názvy serverů.
Uživatelská podpora je nadále možná prostřednictvím Heldesku CIT VŠB-TUO

Děkujeme za pochopení
CIT


© 2017 VŠB-TU Ostrava