Šárka Kunčická obdržela ocenění Wernera von Siemense

Absolventka oboru Nanotechnologie získala 3. místo v soutěži Wernera von Siemense za nejlepší diplomovou práci.
info-image

Ing. Šárka Kunčická studovala na VŠB-TUO obor Nanotechnologie. V roce 2016 odstátnicovala a obhájila svou diplomovou práci, se kterou se přihlásila do soutěže Wernera von Siemense. Diplomovou práci s názvem ,,Deposition and characterisation of Y-substituted BIG thin films" vedl doc. Kamil Postava.

Práce se zabývá přípravou a charakterizací Yttriem a Bismutem substituovaných tenkých vrstev železitých granátů. Tyto magnetooptické krystalické materiály jsou slibnými pro využití v unikátní oblasti součástek využívaných v ultrarychlých optických telekomunikačních systémech. Téma diplomová práce je velice aktuální vzhledem k potřebě rozvoje pokročilých metod přípravy kvalitních tenkých vrstev s vysokým magnetooptickým jevem a nízkými absorpcemi. Inovativní přínos diplomové práce spočívá v lepším pochopení klíčových parametrů během depozice, které zásadně zlepšují využitelnost studovaných magnetických granátových vrstev. V současnosti nejsou známy alternativní materiály k studovaným magnetickým granátům, které by vykazovaly klíčové fyzikálními parametry. 

Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání cen se uskutečnilo 9. února v Betlémské kapli v Praze. Jednalo se již o 19. ročník soutěže, kdy společnost Siemens ocenila talentované studenty, mladé vědce a pedagogy. Prestižní cena Wernera von Siemense každoročně pořádaná na podporu vědy a výzkumu probíhá ve spolupráci s předními českými univerzitami, Akademií věd ČR, MŠMT a MPO.

Ing. Kunčická se v průběhu svého studia zaměřila na fyziku, konkrétně studium tenkých vrstev a jejich vlastností. Absolvovala půlroční studijní pobyt Erasmus ve Švédsku (2. ročník) a tříměsíční pracovní stáž na Universitě ve Versailles ve Francii (4. ročník), která byla jedním z klíčových faktorů pro sepsání oceněné diplomové práce. Úspěšná absolventka v současné době působí ve společnosti ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. jako technoložka plazmatického leptání ve výrobě polovodičů.


© 2018 VŠB-TU Ostrava