Ukončení studia absolventů FEI

Informace pro absolventy FEI k ukončení studia naleznete v příloze.


© 2017 VŠB-TU Ostrava