Chytřejší kraj – mezinárodní konference a Brokerage Event 2017

Pozvánka na akci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na akci „Chytřejší kraj – mezinárodní konference a Brokerage Event 2017“, která se bude konat dne 5. 10. 2017 od 9:00 hodin v aule VŠB - TU Ostrava.

Akce je určena společnostem, univerzitám a výzkumným organizacím z celé Evropy, které chtějí získat nové informace v oblasti Smart Cities, Internet of Things či telemedicíny, podělit se o své projektové nápady nebo hledají obchodní spolupráci.

Přihlásit se můžete do 26. 9. 2017 na http://www.conbri.com/event/smarter-region-international-brokerage-event-2017.

S pozdravem

Mgr. Martin Duda
ředitel Centra podpory inovací

 

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava