Obnovitelné zdroje pro větší samostatnost malých obcí

VŠB – Technická univerzita Ostrava je partnerem mezinárodního projektu RURES podpořeného z programu CENTRAL EUROPE 2. výzva zaměřeného na obnovitelné zdroje a jejich přínos pro růst malých obcí.
info-image

Rychle rostoucí světová populace a rostoucí spotřeba energie v rozvojových a rozvíjejících se zemích vede k rapidnímu růstu skleníkových plynů, výsledná změna klimatu a extrémní meteorologické události jsou jednou z největších výzev v 21. století. Právě na tuto výzvu reaguje projekt RURES, jehož hlavním tématem je využívat potenciál obnovitelných zdrojů energie a zvyšovat energetickou účinnost.

Projekt byl zahájen 1. 7. 2017 a potrvá do 30. 6. 2020, koordinátorem projektu je společnost Aufbauwerk Region Leipzig  GmbH  z Německa, v projektu je zapojeno 11 partnerů z 6 zemí:

Město Leisnig (Německo), Polsko zastupuje Asociace Polské sítě měst “Energie Cités“ a Obec  Paleczinca; v projektu je dále zapojena Regionální Agentura Sinergia a Obec Puconci ze Slovinska,  West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd a Regionální rada Zala z Maďarska; Chorvatsko v projektu zastupuje - MENEA Energetická agentura a  Regionální agentura Medimurje a Českou republiku zastupuje  VŠB-TUO.  Úspěšnost projektů v 2. Výzvě programu CENTRAL EUROPE dosáhla 24 %, z celkových 209 projektů jich Monitorovacího výboru programu Interreg CENTRAL EUROPE schválil 50.  Na více než 66 % projektů se podílí partneři z České republiky, 2 partneři v roli koordinátorů.

Kromě projektu RURES VŠB-TUO koordinuje projekt AIR TRITIA.

 


© 2017 VŠB-TU Ostrava