Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017

Informace k projektu projekt „Podpora talentovaných studentů doktorského studia na VŠB-TUO“.
info-image

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava obdržela v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017" (RRC/10/2017) finanční dotaci Moravskoslezského kraje ve výši 9 000 000,- Kč na projekt „Podpora talentovaných studentů doktorského studia na VŠB-TUO“. Cílem tohoto projektu je podpoření talentovaných studentů formou vyplacení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu. VŠB-TUO tak chce ve spolupráci s Moravskoslezským krajem přispět k lepším podmínkám studentů v jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v aplikační sféře.


© 2019 VŠB-TU Ostrava