Počátky behaviorální ekonomie v Čechách

Seminář, přednáší Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., Česká spořitelna

Termín: 7. března 2018
Místo: Ekonomická fakulta, E 115, VŠB-TU Ostrava

Pro záznam semináře navštivte server MERLINGO.


© 2019 VŠB-TU Ostrava