Podejte si přihlášku, studujte a získejte stipendium až 32 000 Kč

Studujte techniku nebo ekonomii a těšte se na mimořádné prospěchové stipendium.
info-image

Moravskoslezský kraj podporuje úspěšné studenty techniky a ekonomie na VŠB – Technické univerzitě Ostrava, a to i v akademickém roce 2018/2019. Studenti prvních ročníků mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium.

Stipendium je určeno studentům 1. ročníku prezenčního bakalářského studia, kteří se poprvé zapsali ke studiu na VŠB-TUO.

Stipendium není určeno studentům, kteří již studovali na jiné VŠ a jejich celková odstudovaná doba je delší než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok.

Stipendium je určeno studentům, kteří splní všechny studijní povinnosti a vážený studijní průměr (VSP) bude lepší než 70.

Výše stipendia dle VSP

VSP (70 – 79,99)                  8 000 Kč / semestr
VSP (80 – 89,99)                12 000 Kč / semestr
VSP (90 – 100)                   16 000 Kč / semestr


Vyhodnocení proběhne za každý semestr samostatně, první vyplacení stipendií bude již v únoru 2019. Podrobné informace na studijním oddělení každé fakulty.


© 2018 VŠB-TU Ostrava