Naše univerzita navázala novou spolupráci s Nawroz University z Kurdistánu

Nově naše univerzita navázala na počátku května spolupráci v Autonomní oblasti Iráckého Kurdistánu. Rektor univerzity prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. podepsal dne 3. 5. 2018 memorandum o porozumění s rektorem Nawroz University v Duhoku.
info-image

Nově naše univerzita navázala na počátku května spolupráci v Autonomní oblasti Iráckého Kurdistánu. Rektor univerzity prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. podepsal dne 3. 5. 2018 memorandum o porozumění s rektorem Nawroz University v Duhoku.

Během svého pobytu dále podepsal Smlouvu o spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu se společností Galiawa se sídlem v hlavním městě Autonomní oblasti Erbílu. Jedná se o firmu zabývající se stavební činností, která rovněž obchoduje se stavebními hmotami.

Po podpisu dokumentu se otevřel prostor pro výzkumnou spolupráci. Smlouva o spolupráci obsahuje mj. výčet výzkumných oblastí společného zájmu (geologický průzkum Kurdistánu, ropné inženýrství, ropná geologie, inženýrství ropných rezervoárů, těžba surovin, IT technologie, digitalizace průmyslu 4.0, tematika elektrické energie, obnovitelné zdroje energie, spolupráce v oboru stavebnictví, ekonomie apod.).

Cílem je v budoucnu vytvořit společnou výzkumnou infrastrukturu, která bude základem společného studijního programu. Jeho vyučující získají vzdělání v České republice a budou ho spolu s hostujícími profesory z ČR osobně předávat v dané oblasti. Mladí lidé z oblasti Iráckého Kurdistánu nemusí opouštět svou zem, aby získali kvalitní technické vzdělání. Vystudují daný obor s pomocí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve své zemi.

Prostředníkem navázání prvních kontaktů s kurdskou stranou byl bývalý poslanec Evropského parlamentu (2004 – 2014) Ing. Jan Březina, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Ing. Březina je původním povoláním geolog a absolvent VŠB-TUO. Spolupráci podpořil i Generální konzulát České republiky v Erbílu, jehož zaměstnanci byli přímo na místě v kontaktu s orgány veřejné moci Autonomní oblasti Iráckého Kurdistánu.


© 2019 VŠB-TU Ostrava