Research assistant pro Laboratoř vývoje paralelních algoritmů (VŠB-TUO)

Ředitel VŠ ústavu IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici Research assistant pro Laboratoř vývoje paralelních algoritmů.

Více inforormací je uvedeno v příloze

Kontakt

 petra.brozova@vsb.cz


© 2018 VŠB-TU Ostrava