FEL@PO 2018

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pořádala v termínu 22. – 24. května 30. ročník setkání vedení fakult elektrotechnických a jim podobných.
info-image

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pořádala v termínu 22. – 24. května 30. ročník setkání vedení fakult elektrotechnických a jim podobných. Setkání proběhlo ve Velkých Karlovicích za účasti 13 fakult ČR a Slovenska v počtu 80 účastníků. Účastníci jednali v sedmi sekcích. Hlavní náplní setkání byla diskuze k akreditacím studijních programů a nově zavádějící GDPR. Dále probíhaly diskuze ke spolupráci v oblasti mezinárodních projektů, financování VŠ, propagace fakult, spolupráce s průmyslem a problematika poklesu studentů.

Při zahájení setkání děkan FEI VŠB-TUO prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., představil hostům současné vedení a organizační strukturu fakulty. Nabídl ostatním zúčastněným fakultám spolupráci při pořádání odborných aktivit v Ostravě i přípravě mezinárodních projektů.

„Intenzivní spolupráce našich fakult výrazně podpoří rozvoj pokročilých technologií a nových průmyslových postupů. “ doplnil děkan FEI Brandštetter.

Celkově hodnotili účastnící toto setkání jako velmi pozitivní a přínosné.


© 2019 VŠB-TU Ostrava