Kontrola studia za akademický rok 2017/18

Podmínky pro postup do vyššího ročníku pro bakalářské, navazující magisterské studium v kombinované a prezenční formě studia.

K 13. 7. 2018 musí studenti získat minimálně pro pokračování ve studiu:

  • 1. ročník: 40 kreditů
  • 2. ročník: 40 kreditů
  • 3. ročník: 40 kreditů
  • 4. ročník: 40 kreditů                        

Zároveň musí být vykonány všechny převedené předměty z AR 2016/2017 (druhé zapsání předmětů) a splněny  všechny povinnosti opakovaného ročníku.

Kontrola studia bude provedena elektronicky v IS EDISON.

Student je povinen:

  • zkontrolovat zda všechny vykonané zkoušky a zápočty jsou zaznamenány  v informačním sytému EDISON (v opačném případě je nutné kontaktovat příslušného pedagoga).
  • verifikovat kontrolu studia do data určeného studijním oddělením fakulty toto datum se zobrazí v emailu, zaslaném studentovi pokud vyhověl nebo nevyhověl kontrole studia a zároveň dát souhlas se zápisem do vyššího ročníku.

Studentům, kteří při kontrole studia nevyhoví , bude zasláno  rozhodnutí o ukončení studia, proti kterému se mohou odvolat z důvodů:

  • opakování ročníku
  • třetí zapsání pouze jednoho předmětu, čtvrté zapsání není!!!!

Studenti se odvolají proti rozhodnutí děkana (30 dnů od převzetí)a doloží na studijní oddělní v měsíci srpnu výše uvedené žádosti.


© 2018 VŠB-TU Ostrava