Odborný asistent (Fakulta strojní)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 3 míst odborných asistentů Katedry robotiky.

Termín nástupu: 1. 9. 2018 nebo dle dohody

Výše pracovního úvazku: částečný – dle dohody

Náplň práce

 • zajišťování výuky předmětů na katedře;
 • vedení bakalářských a diplomových prací řešených na katedře;
 • spolupráce při praktických a experimentálních pracích při řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací řešených na Fakultě strojní;
 • poskytování konzultací studentům Katedry robotiky a Fakulty strojní;
 • zapojování se do výzkumných a vědeckých úkolů na katedře formou experimentální činnosti;
 • publikační činnost;
 • aktivní vyhledávání projektů a podílení se na jejich přípravě, tvorbě a řešení;
 • aktivní řešení problémů technické praxe dle poptávky firem;

Požadavky

 • vědecký titul Ph.D., Dr., CSc., v oboru robotika, mechatronika nebo příbuzném; nebo předpoklad dosažení do 5 let;
 • pokročilá znalost teorie a technologie v oblasti robotiky;
 • přehled o současných trendech v průmyslové, servisní, kolaborativní a mobilní robotice;
 • samostatnost a tvůrčí schopnosti;
 • zkušenosti v oblasti konstruování strojních dílů a sestav
 • schopnost adaptability na nové odborné, vědecké a výzkumné oblasti a předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost;
 • výborná znalost některého z 3D CAD návrhových systémů a tvorby výkresové dokumentace;
 • znalost programování průmyslových robotů výhodou;
 • základní znalosti v oblasti senzorických subsystémů servisních robotů;
 • odhodlání učit se novým věcem;
 • trestní bezúhonnost, doloženou výpisem z rejstříku trestů ne starším 90-ti dnů;

Doplňující informace

Přihlášku doložte profesním životopisem zaměřeným na odbornou praxi a dosavadní zkušenosti, motivačním dopisem, případně výpisem z databází WoS a SCOPUS, patentové přihlášky a případnými dalšími doklady osvědčujícími odbornou kvalifikaci, a doručte v zalepené obálce s označením „OA 354“. Veškeré materiály se odevzdávají 1x v tištěné a 1x v elektronické formě (ve formátu PDF) na vhodném nosiči na sekretariát děkana Fakulty strojní.

Zaslané osobní údaje budou použity výhradně pro účel výběrového řízení a budou po ukončení výběrového řízení, pokud nebude uchazeč na VŠB-TUO zaměstnán, zlikvidovány v souladu s příslušným zákonem.

Kontakt

Přihlášky zasílejte do třiceti dnů od data zveřejnění na adresu:

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Sekretářka děkana FS
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba


© 2018 VŠB-TU Ostrava