Referent agendy přestupků (Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky)

Tajemnice úřadu vyhlašuje výběrové řízení č. 13/2018 na obsazení pracovního místa na odboru vnitřních věcí.

Podrobné informace o nabízené pozici naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Kontakt

Mgr. Alena Michelová, tel. č. 599 459 213, michelova@marianskehory.cz

Bc. Tereza Molatová, tel.č. 599 459 243, molatova@marianskehory.cz


© 2018 VŠB-TU Ostrava