Workshop SGSEKF18

Datum konání: 4. 10. 2018
Místo konání: Ekonomická fakulta, E115
Garantující útvar: 161 - Oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory
prezentace průběžných výsledků projektů řešených v rámci Studentské grantové soutěže (SGS) na Ekonomické fakultě v roce 2018

Zveme zájemce zejména z řad studentů doktorského i magisterského studia a akademických pracovníků Ekonomické fakulty.

Wokshop SGSEkF18 je příležitostí seznámit se s projekty, které se řeší, metodami řešení, způsoby prezentace výsledků a způsoby hodnocení výstupů. Příležitost pro všechny, kteří se chtějí v budoucnu účastnit řešení těchto projektů.


© 2018 VŠB-TU Ostrava