Vedoucí celoškolské Katedry tělesné výchovy a sportu (VŠB-TUO)

Rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení jednoho místa vedoucího celoškolské Katedry tělesné výchovy a sportu s úvazkem 1,0

Více informací je uvedeno v příloze

Kontakt

marketa.konecna@vsb.cz


© 2018 VŠB-TU Ostrava