Vedoucí Bezpečnostního útvaru (VŠB-TUO)

Kvestorka Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa vedoucí Bezpečnostního útvaru

Více informací je uvedeno v příloze

Kontakt

marketa.konecna@vsb.cz


© 2018 VŠB-TU Ostrava