3. kolo přijímacího řízení na Fakultu bezpečnostního inženýrství

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Termín pro podávání přihlášek 27. 7. 2018 – 26. 8. 2018

Termín přijímací zkoušky pro bakalářské studium 11. 9. 2018 v Ostravě

Přihláška se podává v elektronické podobě na formuláři, který je dostupný na webovém portálu školy http://uchazec.vsb.cz.

Zkrácenou verzi elektronické přihlášky je nutno zaslat na studijní oddělení FBI.

Více o podmínkách přijetí na Fakultu bezpečnostního inženýrství najdete na webovém portálu fakultywww.fbi.vsb.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava