Proč výzkum v zemích EU13 stále zaostává za západem?

Čtěte Universitas, magazín vysokých škol
info-image

Univerzity v bývalém východním Německu jsou teď na stejné úrovni jako ty na západě Evropy, zatímco jiné v bývalém sovětském bloku stále zaostávají. David Matthews navštívil Polsko, aby zjistil proč.

Celý článek najdete na webu Universitas.

Universitas, magazín vysokých škol
je nový webový portál a elektronický časopis o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství. Do projektu je zapojeno 20 českých vysokých škol (jejich seznam je zde: https://www.universitas.cz/o-universitas). Magazín je určený široké akademické obci i širší zainteresované veřejnosti v Česku i na Slovensku. Čtenáři v něm najdou rozhovory s významnými osobnostmi české a slovenské vědy, komentáře, aktuality, zprávy ze zahraničí. Časopis má ambici stát se i diskusní platformou pro žhavá témata, s nimiž se nyní věda a české vysoké školství potýká, jako například hodnocení vědy, téma kvality škol, postavení doktorandů a podobně. Exkluzivním partnerem magazínu je britský Times Higher Education. www.universitas.cz; twitter.com/UniversitasCZ; www.facebook.com/UniversitasCZ/


© 2019 VŠB-TU Ostrava