Náhradní termín státních závěrečných zkoušek oboru NH (září 2019)

Náhradní termín státní závěrečné zkoušky oboru Národní hospodářství pro akademický rok 2018/2019 byl stanoven na 4. září 2019.

Náhradní termín státní závěrečné zkoušky oboru Národní hospodářství pro akademický rok 2018/2019 byl stanoven na 4. září 2019.

Příslušnou vyhlášku a harmonogram SZZ obsahuje příloha.


© 2019 VŠB-TU Ostrava