Nabídka témat diplomových prací - Miele technika s.r.o.

Společnost se soustředí na výrobu a montáž spotřebičů v oblasti péče o prádlo a o nádobí.

Aktuálně máme vypsaná témata záverečných prací: Logistika, údržba, lidské zdroje

Více na: kariera@miele.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava