Návštěva z Hebei University of Economics & Business

Zástupci z Hebei University of Economics & Business navštívili VŠB - Technickou univerzitu Ostrava.
info-image

Dne 18. září 2018 navštívili VŠB – Technickou univerzitu Ostrava čtyři zástupci z partnerské univerzity Hebei University of  Economics & Business (HUEB). Prezident HUEB pan Ji Lianggang, pan Cheng Jian, ředitel oddělení zahraničních vztahů, paní Gao Hong, děkanka Fakulty turismu HUEB a paní Liu Haiyun, zástupkyně děkana mezinárodního výzkumného institutu střední a východní Evropy. Hebei University of Economics & Business patří mezi špičkové čínské university, kde v současné době studuje kolem 31 000 studentů, jak z Číny, tak take z různých zemí světa.

Hlavním cílem této návštěvy bylo setkání se zástupci vedení VŠB-TUO a Ekonomické fakulty a podepsání Memoranda o porozumění. Hosté se v průběhu své návštěvy setkali s prorektorem pro vědu a výzkum, prof. Ing. Petrem Prausem, Ph.D., prof. Ing. Martinem Macháčkem, Ph.D. et Ph.D., proděkanem pro zahraniční vztahy Ekonomické fakulty, JUDr. Michaelou Vráželovou, Ph.D., vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů a Bc. Danielem Castenem, zástupcem Oddělení mezinárodních vztahů.

V průběhu setkání hosté diskutovali se zástupci VŠB-TUO o možnostech spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu a v oblasti výměny studentů.

VŠB-TUO má dlouhodobě velmi dobré vztahy také s další univerzitou z provincie Hebei a to s Hebei Geo University. Na základě těchto vztahů a vzájemně přínosné spolupráce byla na půdě VŠB-TUO založena Konfuciova třída, ve které se studenti a zaměstnanci VŠB-TUO a také široká veřejnost, budou moci naučit základy čínského jazyka a dozvědět se zajímavé informace o čínské kultuře, historii a např. se také naučit kaligrafii.


© 2019 VŠB-TU Ostrava