Nový název Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

Druhá nejstarší fakulta VŠB – Technické univerzity Ostrava nese nový název. Z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství se stala Fakulta materiálově-technologická.
info-image

„Nové jméno fakulty by mělo lépe vyjádřit její současné zaměření,“ zdůvodňuje potřebu změny její děkanka prof. Jana Dobrovská. Původně Hutnická fakulta se skoro před třiceti lety přejmenovala na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. Od této doby se však oborově rozrostla a tento název neodpovídal celé šíři jejího zaměření. Jako jediná z fakult VŠB-TUO se zabývá i technologiemi chemickými a nový název toto lépe vyjadřuje.  I pro potenciální nové studenty by měl být pochopitelnější. „Studenti si u nás mohou vybrat z rozsáhlé nabídky studijních oborů. Technologie jdou v dnešní době rychle dopředu a my jsme součástí tohoto vývoje na úrovni základního výzkumu i při aplikacích v průmyslu,“ shrnuje podstatu fakulty její děkanka. Součástí fakulty je i unikátní pracoviště Regionální materiálově-technologické výzkumné centrum zaměřené na přípravu vysoce čistých materiálů, speciálních slitin, biomedicínských materiálů, vývoj materiálů pro vysokoteplotní aplikace a energetiku a dalších řešení materiálově technologické problematiky. 

Změna názvu fakulty je poměrně náročný legislativní úkon. Jemu však ještě předcházela dlouhá diskuse uvnitř samotné akademické obce fakulty. Z více variant nakonec zvítězila právě Fakulta materiálově-technologická. Poté proběhlo schválení na akademickém senátu fakulty, později i na „velkém“ senátu univerzity a nakonec byla změna odsouhlasena i na MŠMT. Nový název fakulty tak nabyl platnosti od 23. 10. 2018.


© 2019 VŠB-TU Ostrava