Pracovní stáže pro studenty

Společnost ŽDB Drátovna a.s. nabízí studentům navazujícího magisterského a doktorského studia pracovní stáže.

Stáže jsou určeny zejména pro studenty Fakulty materiálově-technologické (FMT, dříve FMMI) a Fakulty strojní (FS), kteří se věnují studiu oblastí jako metalurgie, materiálové inženýrství, strojírenské technologie ad.

 

Více informací v příloze.

 

Kontakt:

+420 596 090 253

personal@zdb.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava