Prodlužujeme termíny přihlášek ke studiu do 19. 8. 2019

Nestihli jste se přihlásit k bakalářskému, navazujícímu magisterskému či doktorskému studiu na Ekonomické fakultě? Přihlášku si nadále můžete podat až do 19. 8. 2019.
info-image

Připraveny pro vás jsou zcela nové studijní programy a specializace a s ohledem na to, že byly schváleny teprve na začátku března, bychom vám rádi dali možnost přihlašovat se na ně i nadále. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách.

Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 jsou zveřejněna na webových stránkách fakulty https://www.ekf.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/pravidla/.

Přihlášky k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu lze podat elektronicky na adrese http://uchazec.vsb.cz v termínu do 19. 8. 2019.

Přihlášky k doktorskému studiu lze podat do 9. 8. 2019.

 

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava