Připravovali jsme starosty na zvládání krizové situace

Ve dnech 16. a 30. dubna proběhla příprava starostů obcí Mikroregionu Hlučínska – Západ a krizového štábu obce s rozšířenou působností Kravaře.
info-image

Ve dnech 16. dubna 2019 (teoretická část) a 30. dubna 2019 (praktická část) zástupci katedry ochrany obyvatelstva vedli přípravu starostů obci Mikroregionu Hlučínska – Západ a krizového štábu obce s rozšířenou působností Kravaře na zvládání krizových situací a velkých mimořádných událostí.

V praktické části byla námětem cvičení živelní pohroma a zvládání jejich následků v zúčastněných obcích.

Více informací také zde: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=iR2xbnk-Bpg


© 2019 VŠB-TU Ostrava