Hejtman Moravskoslezského kraje, Ivo Vondrák, ocenil VŠB – Technickou univerzitu Ostrava za společenskou zodpovědnost

V úterý 14. května ocenil hejtman Moravskoslezského kraje, Ivo Vondrák, všechny ty, kteří nemyslí jen na svůj prospěch, ale pro kraj dělají i něco víc. Slavnostní večer se konal v Gongu a oceněna byla i VŠB-TUO.
info-image

Ta získala v kategorii „organizace veřejného sektoru“ (podkategorie nad 50 zaměstnanců) první místo. Naše univerzita se podílela i na vytvoření ceny pro osobnost Moravskoslezského kraje. Cenu škola získala poprvé už před několika lety.

Univerzita má za sebou už 170 let existence, technické, ekonomické a přírodní vědy učí na sedmi fakultách v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském programu. Realizuje a spolupodílí se na řadě významných projektů v oblasti výzkumu a vývoje, spolupracuje s řadou českých i zahraničních univerzit a také se soukromým sektorem, kde naši studenti absolvují praxi. Pořádá řadu kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí, její studenti organizují Majáles, píšou časopis nebo se starají o zahraniční studenty. Lhostejné jí nejsou ani děti zaměstnanců, pro které organizuje nejen školní kroužky, ale také příměstské tábory. Pro seniory organizuje univerzitu třetího věku. Je organizátorem Krevní výzvy ve spolupráci s Krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava, její fakulty letos uspořádají už druhé kolo štafety. Mnozí naši studenti nejsou jen dárci krve, ale registrovali se také jako dárci kostní dřeně.


© 2019 VŠB-TU Ostrava