"SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ" - seminář starostů obcí Moravskoslezského kraje

Ve dnech 16. a 17. 5. 2019 proběhl v prostorách auly FBI seminář starostů obcí Moravskoslezského kraje s názvem „SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ“.
info-image

Ve dnech 16. a 17. 5. 2019 proběhl v prostorách auly Fakulty bezpečnostního inženýrství seminář starostů obcí Moravskoslezského kraje s názvem „SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ“.

Seminář byl zaměřen na přípravu na mimořádné události a krizové situace v obci a jejich řešení.

V programu vystoupili přednášející z řad příslušníků HZS MSK, dalších složek IZS a KÚ MSK. Katedra ochrany obyvatelstva byla spoluorganizátorem tohoto semináře. 


© 2019 VŠB-TU Ostrava