Rekonstrukce chodeb pavilonu D - II. etapa (obsahuje 2. a 4.NP)

Rekonstrukce bude probíhat od 1. 6. 2019 do 15. 9. 2019

Vážení,
od 1. 6. 2019 byla zahájena II. etapa rekonstrukce chodeb budovy D v areálu Porubského kampusu VŠB-TUO.
Jak jste byli dříve informováni, v průběhu rekonstrukce dojde k úplnému uzavření chodby ve 2.NP a 4.NP budovy D. Pro přístup do 3.NP budovy D a do budov E, F, G a H použijte chodbu v 1.NP budovy D a dále dle potřeby schodiště v budově H.
Přístup mezi budovami rektorátu a novou knihovnou je možný pouze přes venkovní prostředí.
Celá akce má být ukončena 15. 9. tohoto roku.
Rozsah omezení přístupů viz. přiložené schéma dotčených budov.

Žádám Vás, respektujme dočasná omezení plynoucí z provádění díla, abychom společně předešli komplikacím, anebo vzniku škody na majetku, či zdraví.

Za útvar 9540
Ing. Václav Mončka


© 2019 VŠB-TU Ostrava