Státní závěrečné zkoušky na katedře ochrany obyvatelstva

Dne 28. 5. 2019 proběhly na katedře ochrany obyvatelstva státní závěrečné zkoušky studentů oboru Havarijní plánování a krizové řízení.
info-image

Dne 28. 5. 2019 proběhly na katedře ochrany obyvatelstva státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského oboru Havarijní plánování a krizové řízení.

Jako nejlepší závěrečná práce byla vyhodnocena bakalářská práce Alexandry Kardošové na téma "Preventivně výchovná činnost ve školských zařízeních".


© 2019 VŠB-TU Ostrava