FMT na Festivalu bezpečnosti 2019

30. 5. 2019 proběhl v areálu VŠB-TUO Fetsival bezpečnosti - naše fakulta byla u toho!
info-image

Výcvik služebních psů Celní správy, ukázka nouzové záchrany z výšky či zásah při vyprošťování osob z havarovaného vozidla - to vše jste mohli vidět na unikátní akci - Festivalu bezpečnosti 2019, který se letos poprvé konal v kampusu VŠB-TUO.

A že k otázce bezpečnosti máme na Fakultě materiálově-technologické také co říct, jste se mohli přesvědčit na našem stánku! A co všechno u nás bylo k vidění?

  • Termovizní kamera - už desítky let je jednou z nezbytných součástí vybavení při zajišťování bezpečnosti osob a majetku. Slouží k prevenci požárů, jejichž potenciální zdroje umí vyhledat. Využívá se při diagnostice elektrických zařízení, která jsou nedostupná pro měření teploty dotykem, jsou například ve výškách jako elektrické vedení, nebo jsou v provozu pod napětím, což mohou být elektrické rozvodné skříně, elektrická vedení ve stěnách, nebo elektrické motory, jejichž vadná součástka se může projevit oproti ostatním dílům významně vyšší teplotou. V požární bezpečnosti ji lze použít k lokalizaci ohnisek požáru. Jako součást moderních přileb umožňuje zasahujícím hasičům určit teplotu v prostoru, do kterého se chystají vstoupit při zásahu. Slouží také k hledání osob ztracených v lese, nebo uvízlých v zavalených troskách budov po zemětřesení nebo výbuchu.

 

  • Magnetické nanočástice pro čištění odpadních vod. Připravují se z jílových materiálů, například montmorilonitu, bentonitu, nebo vermikulitu, pomocí mikrovlnného záření. Slouží jako sorbent těžkých kovů, ale i organických polutantů.

 

  • Speciální ochranné pracovní pomůcky. Používáte při vaření chňapku, abyste se nespálili o zahřátý hrnec? Nejste jediní, kdo se chrání před velkým horkem. Takový hutník potřebuje hned několik ochranných pomůcek, když při výrobě železa či oceli pracuje s roztaveným kovem o teplotě až 1600 °C.

 

  • Vybavení, kterým se měří znečišťující látky v ovzduší. Jeho cílem je změřit hodnoty polétavého prachu v ovzduší v závislosti na směru větru a určit zdroje znečištění ovzduší v příhraničí Moravskoslezského kraje a polského Slezského vojvodství. Projekt AIRBORDER je spolufinancován z Operačního programu INTERREG V-A CZ-PL. Přeshraniční znečišťování ovzduší odborníci ověřují společnými měřeními na obou stranách hranice. Na české straně se měří ve výšce 80 metrů nad mořem na střeše těžní věže bývalého dolu František v Horní Suché, dále pak měřicím vozem BTKlastru a pomocí bezpilotní vzducholodi FMT. Výsledky pomohou identifikovat zdroje znečištění a stanovit tak konkrétní opatření, které zlepší životní prostředí a tím i bezpečnost každého z nás.

© 2019 VŠB-TU Ostrava