Státní závěrečné zkoušky na katedře ochrany obyvatelstva

Dne 4. 6. 2019 proběhly na katedře ochrany obyvatelstva státní závěrečné zkoušky studentů oboru Bezpečnostní plánování.
info-image

Dne 4. 6. 2019 proběhly na katedře ochrany obyvatelstva státní závěrečné zkoušky studentů magisterského oboru Bezpečnostní plánování.

Jako nejlepší závěrečná práce byla vyhodnocena diplomová práce Bc. Mirky Ciencialové na téma "Bezpečnostní studie obce s rozšířenou působnosti Třebíč".


© 2019 VŠB-TU Ostrava