Změna provozu na recepcích přes prázdniny

dne 19.6.2019 došlo ke změně provozní doby v objektu CPIT TL1 z 08:00 - 16:15 hod. na 06:00 - 18:00 hod.

Rozpis provozu je uložen v příloze.


© 2019 VŠB-TU Ostrava