Úřední hodiny pro Bc. a NMgr. studium FEI během letních prázdnin 2019

Úřední hodiny pro Bc. a NMgr. studium FEI během letních prázdnin 2019

Podrobnosti v příloze.


© 2019 VŠB-TU Ostrava