Přijímací řízení na HGF stále probíhá

Možnost podat přihlášku ke studiu máte do 13.9.2019

Až do 13. 9. 2019 máte možnost podat přihlášku ke studiu...

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava