Nové stravování na Ekonomické fakultě

Už od září mohou zaměstnanci Ekonomické fakulty vyzkoušet čínské jídlo z restaurace Starý Peking.

Už od září mohou zaměstnanci Ekonomické fakulty vyzkoušet čínské jídlo z restaurace Starý Peking (Těšínská 119/240,716 00  Ostrava, Radvanice). Příspěvek zaměstnavatele zůstává na 18 korunách/jídlo/pracovní den. K úhradě jídel budou sloužit stravenky v hodnotě 100 korun, zaměstnanci je budou moci uplatnit do 28. února 2020. Hodnota stravenky ve výši 100 korun českých odpovídá nejlevnější variantě nabízené restaurací, tj. jedno hlavní jídlo bez polévky.

O menu z jídelníčku na další týden se zaměstnanci dozví nejpozději v pátek předchozího týdne. Jídlo na konkrétní den se musí objednat dva dny dopředu formou emailu. Obědy budou vydávány od pondělí do pátku, vždy od 11 do 13 hodin na budově E Ekonomické fakulty v přízemí, kde kdysi sídlila kavárna Maleda. Měsíc září je brán jako zkušební.

Objednání stravenek je stejné jako u stravenek do restaurací Radnice a Makalu. „Je nutné, aby zájemci nahlásili sekretářkám svých kateder a pracovišť, kolik kusů stravenek budou chtít na následující měsíc,“ vysvětluje tajemnice Ekonomické fakulty Ing. Martina Kulštejnová. Sekretářky pak nahlásí celkový počet stravenek za pracoviště Taťáně Kamidrové z ekonomického oddělení fakulty. 

 

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava