Nabídka stipendií ke studijním/výzkumným pobytům v Mexiku v roce 2020

AIA informuje o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku

Akademická informační agentura informuje o nabídce 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku.

Přehled institucí, které může žadatel o stipendium za účelem realizace studijního pobytu oslovit, je uveden zde - https://www.gob.mx/amexcid/documentos/programas-academicos-ies-becas-de-excelencia?idiom=es

Zájemci doručí do 16. září 2019 do 14 hodin do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) následující dokumenty: (1) Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia - http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/, (2) doklad o vykonaných zkouškách, (3) motivační dopis v češtině, (4) životopis v češtině, (5) potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka.

V případě vyššího počtu zájemců proběhne na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy výběrové řízení, na jehož základě budou vybraní uchazeči nominováni ke stipendijnímu pobytu v Mexiku a vyzváni k vyplnění on-line přihlášky. Podání on-line přihlášky je nutné učinit nejpozději do 27. 9. 2019 do 15 hodin. S ohledem na tento termín doporučujeme již nyní shromažďovat dokumenty, které se do on-line přihlášky dále vkládají (ve formátu pdf). Bližší informace včetně seznamu těchto dokumentů jsou součástí publikace stipendijní nabídky, kterou naleznete na našich webových stránkách zde.

AIA současně upozorňuje, že v současné době není v platnosti Program spolupráce, který by umožňoval proplácení letenek.

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava