Stáž v BIS

Bezpečnostní informační služba vyhlašuje 3. ročník studentské stáže v termínu 5. - 13. 12. 2019

Obsah stáže:

  • Pod vedením expertů se budete věnovat praktické činnosti za vámi zvolené oblasti (proliferace a bezpečnostní materiál, kybernetická bezpečnost, informační technologie nebo právo).
  • Získáte výjimečnou zkušenost stáže v prostředí zpravodajské služby, seznámíte se s jejím postavením v rámci bezpečnostního systému ČR a jejím fungováním.
  • Získáte přehled o aktuálních bezpečnostních hrozbách.
  • Závěrem získáte certifikát o absolvování studentské stáže.

Informace ohledně přihlášení na stáž a další ionformace naleznete v příloze nebo na webových stránkách BIS.

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava