Referent/ka pro záležitosti stavebního řádu (Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě)

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje výběrové řízení č. 48/2019 na obsazení pracovního místa. Pozice je vhodná také pro absolventy.

Úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Náplň práce

 • Koordinace výkonu stavebního úřadu, provádění výkonu stavebního úřadu v působnosti kraje.
 • Vykonávání kontroly stavebních a vyvlastňovacích úřadů při výkonu státní správy, poskytování odborné a metodické pomoci stavebním a vyvlastňovacím úřadům, vykonávání státního dozoru ve věcech stavebního řádu, plnění úkolů vyplývajících z funkce stavebního úřadu.
 • Vedení řízení a vydávání rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit v obvodu dvou nebo více stavebních úřadů.
 • Vykonávání stavebního dozoru, přezkoumávání na svěřeném úseku správní rozhodnutí vydaná obcemi a městy v působnosti Moravskoslezského kraje.

Požadavky

 • VŠ – studijní obor stavebního, architektonického nebo právnického směru (dle § 13a zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).
 • Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet).
 • Výhodou je praxe v oblasti veřejné správy, znalost práce se spisovou službou GINIS, zkouška zvláštní odborné způsobilosti a řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla.

Nabízíme

 • Platové zařazení: 11. platová třída (21 480,00 Kč - 32 290,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 • Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - krajský úřad v Ostravě.

 • Pracovní poměr: Doba neurčitá

Doplňující informace

Požadované doklady:           

 • Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • přihláška.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis. Lze využít vzor.

 

Kontakt

Bližší informace: Bc. Martina Janšová, B 210, tel.: 595 622 906, martina.jansova@msk.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava