Komisař – technik (Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje)

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje hledá pro obsazení služebního místa na pracovišti IZS a služeb komisaře – technika - chemické služby

Součástí přijímacího řízení je prokázání bezúhonnosti, fyzické, zdravotní a osobnostní způsobilosti.

Místem služebního působiště je Územní odbor Prostějov.

Zájemci mohou doručit přihlášky doplněné profesním životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání na adresu HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, případně na e-mail: petra.oslejskova@hzsol.cz, a to nejpozději do 2.10.2019.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je uveřejněno na stránkách www.mvcr.cz pod odkazem „Nabídka služebních míst v bezpečnostních sborech“ pod č.j. HSOL-157-2/PAM-2019.

Náplň práce

  • komplexně zajišťuje činnost na úseku chemické a technické služby v rámci územního odboru,
  • zodpovídá za plnou provozuschopnost a provádění předepsaných kontrol prostředků chemické a technické služby a vedení příslušné dokumentace,
  • podílí se na odborné přípravě a praktickém výcviku příslušníků,
  • podílí se na výběru prostředků požární ochrany a vyhodnocuje situaci na místě z hlediska činnosti chemické a technické služby při složitých zásazích.

Požadavky

  • minimálně vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské v bakalářském studijním programu se zaměřením požární ochrana nebo integrovaný záchranný systém nebo ochrana obyvatelstva nebo krizové řízení nebo chemickým nebo technickým,
  • praxe a orientace v problematice IZS a služeb vítána,
  • znalost práce na PC na dobré uživatelské úrovni,
  • řidičský průkaz sk. B.

Kontakt

Pro bližší informace je možné volat na tel. 950 775 020, Ing. Marek Sobek, případně psát na e-mail: marek.sobek@hzsol.cz.


© 2019 VŠB-TU Ostrava