International Industrial Project Week v Antverpách

Nabídka pro studenty FEI, zejména studenty elektro oborů v bakalářském anebo navazujícím magisterském studiu.

Akce International Industrial Project Week (dále jen IP-WEEK) se koná v Antwerpách v termínu 12.– 20.12.2019. Studenti FEI VŠB TU Ostrava se pravidelně této akce účastní od roku 2010.

Účast na IP-WEEK umožňuje získat až 3 ECTS kredity.

Belgická strana zajišťuje organizaci akce na místě, ale nezajišťuje studentům nic dalšího (pojištění, dopravu, ubytování, stravu, …). FEI přispívá na dopravu a pobyt formou mimořádného stipendia částkou cca 8-10 tisíc Kč (bude upřesněno). Studenti, kteří se závazně přihlásí k účasti, obdrží mimořádné stipendium a formou smlouvy se zaváží účastnit se IP-WEEK a tam reprezentovat VŠB-TU Ostrava. Pokud se příjemce z jakéhokoliv důvodu nezúčastní IP-WEEK, zavazuje se vrátit mimořádné stipendium a uhradit belgické straně organizační storno poplatek.

Za VŠB - TU Ostrava bude vysláno 6-7 studentů. Celkem se bude v roce 2019 akce účastnit cca 240 belgických studentů bakalářského studia a minimálně 50 studentů z dalších zemí EU (ČR, Nizozemsko, Finsko), ze kterých bude sestaveno cca 15 skupin. Každá skupina obdrží zadání reálného problému k vyřešení pro komerční společnosti zvučných jmen.
Minulých IP-WEEK v letech 2010-2018 se účastnili studenti následujících škol:

·        Plantijn Hogeschool - Belgie

·        Hogeschool van Amsterdam – Nizozemsko

·        Oulu University – Finsko

·        VŠB-TU Ostrava

V  letech 2010 až 2018 mezinárodní týmy studentů (zejména bakalářského studia) řešily projekty pro níže uvedené společnosti a řadu dalších:

·        Aero-dynamiek

·        Axima

·        Coca-Cola

·        Crown-Baele

·        Dedging International

·        Electrabel

·        Exxonmobil

·        Fabricom GTI

·        LPC

·        Maintanance Partners

·        Monsanto

·        Philips Turnhout

·        Procter&Gamble Homecare en Pringles

Nutnou podmínkou účasti je schopnost dorozumět se ústně anglicky (bude ověřeno zde na VŠB-TU Ostrava).

Akce je primárně určena studentům 3. ročníku elektro oborů bakalářského studia, ale účastnit se mohou také studenti magisterského studia, v případě nízkého počtu zájemců bude účast po schválení belgickou stranou umožněna i studentům doktorského studia.

Zájemci nechť se přímo registrují do 18.10.2019 zde:

a současně informují o registraci e-mailem doc. Bilíka, petr.bilik@vsb.cz, předmět e-mailu „IP-WEEK-2019“.
V textu e-mailu uveďte: obor, ročník, kontakt na mobilní telefon, předchozí pobyty v zahraničí. Platí, že belgická strana bude vyžadovat schválení koordinátorem za VŠB-TUO doc. Bilíkem.

POZOR, registrujte se co nejdříve, neboť limit pro všechny mimo-belgické studenty je 50 osob.


© 2019 VŠB-TU Ostrava