Přednáška mjr. Ing. Martina Plisky

Datum a čas konání: 15. 10. 2019, 8:00 - 10:30
Místo konání: Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, LUMD305
GPS souřadnice: 49.777546N; 18.218759E
Mapa:
Přednáška mjr. Ing. Martina Plisky z HZS Moravskoslezského kraje na téma Praktické zkušenosti z výkonu státního požárního dozoru

Dne 15. 10. 2019 se v prostorách Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO, uskuteční přednáška mjr. Ing. Martina Plisky, vedoucího Oddělení kontrolní činnosti, stavební prevence a zjišťování příčin vzniku požáru HZS Moravskoslezského kraje na téma Praktické zkušenosti z výkonu státního požárního dozoru.

Přednáška je primárně určena pro studenty 4. ročníku bakalářského studia Fakulty bezpečnostního inženýrství, předmětu Vybrané kapitoly z požární ochrany. Kapacita přednáškové místnosti umožňuje účast i studentům z jiných oborů a ročníků či zájemcům o danou problematiku.

Přednáška se uskuteční na FBI, LumD305, od 8:00 do 10:30.


© 2019 VŠB-TU Ostrava