Přednáška kpt. Ing. Zdeňka Zrubka

Datum a čas konání: 15. 10. 2019, 16:00
Místo konání: Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Lumírova 13, Ostrava - Výškovice, LUMC104
GPS souřadnice: 49.777260N; 18.218212E
Mapa:
Přednáška kpt. Ing. Zdeňka Zrubka z HZS Moravskoslezského kraje na téma Praktické zkušenosti z kontrol požární prevence

Dne 15. 10. 2019 se v prostorách Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB-TUO, uskuteční přednáška kpt. Ing. Zdeňka Zrubka z Oddělení kontrolní činnosti, stavební prevence a zjišťování příčin vzniku požáru HZS Moravskoslezského kraje na téma Praktické zkušenosti z kontrol požární prevence.

Přednáška je primárně určena pro studenty 4. ročníku bakalářského studia Fakulty bezpečnostního inženýrství, předmětu Kontrolní činnost v bezpečnosti. Kapacita přednáškové místnosti umožňuje účast i studentům z jiných oborů a ročníků či zájemcům o danou problematiku.

Přednáška se uskuteční na FBI, LumC104, od 16hod.


© 2019 VŠB-TU Ostrava