Návštěva delegace z Nižnýho Novgorodu

Dne 3.10. navštívili naši univerzitu zástupci ruské Nizhny Novgorod State Technical University.
info-image

Delegaci v čele s rektorem ruské univerzity přivítal prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem, doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

Jednání se zúčastnili také zástupci Fakulty elektrotechniky a informatiky, doc. Ing. Krömer Pavel, Ph.D., Fakulty materiálově-technologické, doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D., a Fakulty strojní, doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. a Ing. Ondřej Němček, Ph.D.

Po podepsání Memoranda of Understanding následovaly prohlídky laboratoří všech zmíněných fakult a společný oběd.


© 2019 VŠB-TU Ostrava