Sci-Tea - Světlo v životě člověka

Zveme na první přednášku z pravidelného cyklu, pořádaného Ústřední knihovnou.


© 2019 VŠB-TU Ostrava